AHMP-alumni


Doelwitte:


-Om alle tradisies, waardes en die unieke kultuur van AHMP te bevorder, te behou en te beskerm, sodat dit tot voordeel van ons skool, haar leerders en oudleerders sal strek

-Behulpsaam en lojaal te wees waar die skool dit van my vra

-Belangstelling in die skool te behou

-Om in die Affie-kultuur weer in die jonger generasie vas te lê en ondersteuning te bied.

-Dat almal saam HAAR SIEN WEN


Visie:


EENMAAL ‘N AFFIE, ALTYD ‘N AFFIE!